(ساوالان دان گلن سس) tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com 2020-02-28T07:45:07+01:00 mihanblog.com ایستک 2020-01-15T17:53:31+01:00 2020-01-15T17:53:31+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/448 احمد درگاهی  تک ایسته‌ییم بودور تانریم:بیر سونسوز یوخویا یاتیم،آز آغری‌یلا،‌هاساند اؤلوم؛بودونیانین داشین آتیم.آزماییم سن دئین یولو،اینجیتمه‌ییم هئچ بیر قولو؛حیات سوروم جانی سولو،تورپاغا سو کیمی‌باتیم.لوطفون ائله اؤزل گئدیم،گؤزل یاشات، گؤزل گئدیم؛سئوگیلیمدن ازل گئدیمسون منزیله، بئله چاتیم.اؤنومده وار بیر سرت قایا،توتوقلاندیم آخا _ وایا؛بو دونیامی‌او دونیایا-اؤزون ایسته اوجوز ساتیم.قویما ال _ آیاغیم اسه،زولانماییم سون نفسه؛یوک اولماییم هئچ بیر کس

 تک ایسته‌ییم بودور تانریم:
بیر سونسوز یوخویا یاتیم،
آز آغری‌یلا،‌هاساند اؤلوم؛
بودونیانین داشین آتیم.

آزماییم سن دئین یولو،
اینجیتمه‌ییم هئچ بیر قولو؛
حیات سوروم جانی سولو،
تورپاغا سو کیمی‌باتیم.

لوطفون ائله اؤزل گئدیم،
گؤزل یاشات، گؤزل گئدیم؛
سئوگیلیمدن ازل گئدیم
سون منزیله، بئله چاتیم.

اؤنومده وار بیر سرت قایا،
توتوقلاندیم آخا _ وایا؛
بو دونیامی‌او دونیایا-
اؤزون ایسته اوجوز ساتیم.

قویما ال _ آیاغیم اسه،
زولانماییم سون نفسه؛
یوک اولماییم هئچ بیر کسه،
اؤز یوکومو اؤزوم چاتیم.
]]>
(تومجه لر پرده سی) 2020-01-10T18:35:50+01:00 2020-01-10T18:35:50+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/446 احمد درگاهی اوتاندیم چکیندیم سؤزلره قارشی دوداق تنبللییی  یاشادی  مندهعاریف اولان دویور ، اؤرتولوک لریتومجه لر پرده سی قوشادی منده

اوتاندیم چکیندیم سؤزلره قارشی 
دوداق تنبللییی  یاشادی  منده
عاریف اولان دویور ، اؤرتولوک لری
تومجه لر پرده سی قوشادی منده]]>
حاققین حالال ائیله 2019-12-20T21:28:51+01:00 2019-12-20T21:28:51+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/442 احمد درگاهی حاققین حالال ائیله ،آ...مئهریبانیم غمینی یئمیشم ، سندن خبرسیز 

حاققین حالال ائیله ،آ...مئهریبانیم 
غمینی یئمیشم ، سندن خبرسیز

 
]]>
(آن با آن) 2019-12-20T20:28:38+01:00 2019-12-20T20:28:38+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/436 احمد درگاهی دوزسپدین یاراماگئتدیگین زامان نه گزیر سن ، خیالیمدا آن با آن 

دوزسپدین یاراماگئتدیگین زامان
 نه گزیر سن ، خیالیمدا آن با آن 
]]>
(گؤز آلتی اوخوسون ) 2019-12-15T21:43:18+01:00 2019-12-15T21:43:18+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/441 احمد درگاهی سؤز یییه سی سؤزون گوتورسون دئیه ال آلتی یازمیشام ، سؤزه اویماسین آییرد ائدسین سؤزو ، سؤزلر ایچیندنگؤز آلتی اوخوسون ،کیمسه دویماسین (درگاهی) 

سؤز یییه سی سؤزون گوتورسون دئیه
 ال آلتی یازمیشام ، سؤزه اویماسین 
آییرد ائدسین سؤزو ، سؤزلر ایچیندن
گؤز آلتی اوخوسون ،کیمسه دویماسین 


(درگاهی)
 
]]>
قورا چکیر 2019-11-17T21:06:50+01:00 2019-11-17T21:06:50+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/435 احمد درگاهی گؤزلریمین شوه‌سیندنیاشیل گؤزلوم قورا چکیر.باداقلاییب خیال قوشون،هارا گئدیر، اورا چکیر.تئل- تئل اولوبدور سازیما،سون باهاردیر بو یازیما،چاتی سالیب بوغازیماسحر آخشام دارا چکیر.ائله‌جه سئوگیمی‌دانیر،منی ده سرسری سانیر؛بعضن ده ائله قیسقانیرآغ اوستونه قارا چکیر.اوچمور خیالین ایکیسی،ندیر منیمله ایلگیسییوخسا محبت چکیسیاوره ییمی‌هارا چکیر؟


گؤزلریمین شوه‌سیندن
یاشیل گؤزلوم قورا چکیر.
باداقلاییب خیال قوشون،
هارا گئدیر، اورا چکیر.

تئل- تئل اولوبدور سازیما،
سون باهاردیر بو یازیما،
چاتی سالیب بوغازیما
سحر آخشام دارا چکیر.

ائله‌جه سئوگیمی‌دانیر،
منی ده سرسری سانیر؛
بعضن ده ائله قیسقانیر
آغ اوستونه قارا چکیر.

اوچمور خیالین ایکیسی،
ندیر منیمله ایلگیسی
یوخسا محبت چکیسی
اوره ییمی‌هارا چکیر؟

]]>
مئساژ آلدیم 2019-11-16T21:34:22+01:00 2019-11-16T21:34:22+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/434 احمد درگاهی اوره ییمه شؤوگه سالان گؤزلریندن مئساژ آلدیمدامار آتدی ، دیلک لریم اینلییه اینلییه  قالدیم(درگاهی)

اوره ییمه شؤوگه سالان 
گؤزلریندن مئساژ آلدیم
دامار آتدی ، دیلک لریم 
اینلییه اینلییه  قالدیم

(درگاهی)

]]>
سن بورنومدا تؤتؤ ینده 2019-10-21T21:32:10+01:00 2019-10-21T21:32:10+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/432 احمد درگاهی سن بورنومدا ، تؤتؤ یندهاوره ییمه ، تپیلیرسنگؤزدن ایراق ، بوگؤینه ینیاراما دوز  سپیلیرسنمنی اؤزومدن آلماغاکؤنلو دوستاغا سالماغاعؤمورلوک سنده قالماغادووار _ دووار تیکیلیرسنرسمینی ده بئله  یاخساماؤنومده سن هارا باخسامبولاغ _ بولاغ  بئله آخسام یوللاریما ، اکیلیرسن خولیالاردیر ، سنی دئینمئی مزه یه  باشین این داملا _ داملا ، لین _ لین گؤزلریمدن  چکیلیرسن(درگاهی)

سن بورنومدا ، تؤتؤ ینده
اوره ییمه ، تپیلیرسن
گؤزدن ایراق ، بوگؤینه ین
یاراما دوز  سپیلیرسن

منی اؤزومدن آلماغا
کؤنلو دوستاغا سالماغا
عؤمورلوک سنده قالماغا
دووار _ دووار تیکیلیرسن

رسمینی ده بئله  یاخسام
اؤنومده سن هارا باخسام
بولاغ _ بولاغ  بئله آخسام 
یوللاریما ، اکیلیرسن 

خولیالاردیر ، سنی دئین
مئی مزه یه  باشین این 
داملا _ داملا ، لین _ لین 
گؤزلریمدن  چکیلیرسن

(درگاهی)
]]>
سن هارداسان 2019-10-12T17:49:38+01:00 2019-10-12T17:49:38+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/431 احمد درگاهی ایسینیرام گؤزلرینین شؤوگه سینه چاتلامادا اوره ییمین تومورجوغو قیش چاغیندا گؤیه ررکن بوغاز  بوغاز دنه دولور سوتول سوتول قارا قیلچیق  گیلاوارا  سیغاللانیر  اوراق  اوراق  بافالانیردریز دریز  تایالانیرهشن سالیردؤیون دؤیوربئینیمده کی سنسیز آنلارایندی ایسهکورک له نیب شنه  شنه  ساورولورامسن هارداسان؟ .(درگاهی)

ایسینیرام گؤزلرینین شؤوگه سینه 
چاتلامادا اوره ییمین تومورجوغو
 قیش چاغیندا 
گؤیه ررکن بوغاز  بوغاز دنه دولور 
سوتول سوتول قارا قیلچیق 
 گیلاوارا  سیغاللانیر 
 اوراق  اوراق  بافالانیر
دریز دریز  تایالانیر
هشن سالیر
دؤیون دؤیور
بئینیمده کی 
سنسیز آنلار
ایندی ایسه
کورک له نیب
 شنه  شنه  ساورولورام
سن هارداسان؟ .


(درگاهی)


]]>
غمینی یئدیم 2019-10-02T17:49:16+01:00 2019-10-02T17:49:16+01:00 tag:http://dargahiabbasloo.mihanblog.com/post/428 احمد درگاهی وایا قیلماییب سان بیلدیگیم قدر دیله یین اؤزلم دیر، تاویرین کدربللی دیر قوناغین ، گلنی گئدرحالال ائیله دونیا ، غمینی یئدیم (درگاهی)

وایا قیلماییب سان بیلدیگیم قدر 
دیله یین اؤزلم دیر، تاویرین کدر
بللی دیر قوناغین ، گلنی گئدر
حالال ائیله دونیا ، غمینی یئدیم 

(درگاهی)

]]>